Επείγοντα Περιστατικά

Home » Επείγοντα Περιστατικά

 

Πληροφορίες για τραυματισμούς παιδικών και μονίμων δοντιών
Trauma 1Τραυματισμοί δοντιών στα παιδιά

Ο τραυματισμός των δοντιών και των ιστών που περιβάλλουν και στηρίζουν το δόντι (περιοδόντιο) είναι πολύ συχνός κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία.

Ποιες είναι οι πιο συχνές βλάβες στα νεογιλά (παιδικά) δόντια;

Η πιο συχνή βλάβη στα νεογιλά δόντια είναι η νέκρωση του πολφού, που πολλές φορές είναι αποτέλεσμα μετατόπισης του δοντιού και κυρίως εμβύθισης στο φατνίο (κόκκαλο).  Συμπτώματα της νέκρωσης είναι η αλλαγή του χρώματος του δοντιού και η πιθανή δημιουργία αποστήματος ή συριγγίου.

Όταν υπάρχει τραυματισμός παιδικών δοντιών πρέπει να γίνεται άμεση αξιολόγηση του τραυματισμού από τον παιδοδοντίατρο.  Επειδή όμως πολλές φορές οι επιπτώσεις του τραυματισμού στο παιδικά δόντια δεν εμφανίζονται άμεσα αλλά μετά από κάποιους μήνες ανάλογα και με το τραυματισμό είναι ίσως περισσότερο σημαντική είναι η συστηματική επαναξιολόγηση του τραυματισμού τους επόμενους μήνες ώστε να προληφθούν επιπλοκές στα μόνιμα δόντια.

Ποιες είναι οι πιο συχνές βλάβες στα μόνιμα δόντια;

Στα μόνιμα δόντια συχνά είναι τα κατάγματα της μύλης του δοντιού και σπανιότερα τα κατάγματα της ρίζας, η μετατόπιση και η πλήρης εκγόμφωση (ολική έξοδος από τη θέση του).

Όταν σπάσει η μύλη του δοντιού τι μπορεί να γίνει θεραπευτικά;

Ο Παιδοδοντίατρος έχει τα μέσα να επανορθώσει τις βλάβες αυτές με σύγχρονα υλικά και με πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Μπορεί ή να συγκολλήσει το σπασμένο κομμάτι ή να συμπληρώσει το έλλειμμα με υλικά που μιμούνται εξαιρετικά τους οδοντικούς ιστούς.

Όταν βγει, μετά από τραυματισμό, από τη θέση του ένα μόνιμο δόντι τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα;

  • Βρίσκουμε το δόντι
  • Ξεπλένουμε το δόντι με κρύο νερό, χωρίς να πιάσουμε τη ρίζα του
  • Βάζουμε το δόντι ξανά στη θέση του στο στόμα και το κρατάμε σταθερό με μία γάζα
  • Αν δε μπορούμε να κάνουμε αυτό, βάζουμε το δόντι μέσα σε κρύο γάλα ή νερό
  • Πηγαίνουμε γρήγορα στον κοντινότερο Παιδοδοντίατρο ή Οδοντίατρο

Όταν βγει, μετά από τραυματισμό, από τη θέση του ένα παιδικό δόντι τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα;

Δεν βάζουμε το δόντι πίσω στη θέση του όπως πρέπει να κάνουμε με τα μόνιμα, αλλά πηγαίνουμε  γρήγορα στον Παιδοδοντίατρο που θα αποφασίσει πως θα αντιμετωπίσει τη κατάσταση

Τι μπορούμε να κάνουμε για τη πρόληψη των οδοντικών τραυματισμών;

  • συνιστάται η χρήση ειδικών ναρθήκων, ιδιαίτερα από παιδιά με έντονη αθλητική δραστηριότητα.
  • Έγκαιρη διόρθωση έντονων ορθοδοντικών προβλημάτων πρόταξης των μπροστινών άνω δοντιών

Trauma 1Trauma 2

Πηγή: Ελληνική Παιδοδοντική Εταιρία