Έκδοση Νόμου για απόβλητα υγειονομικών μονάδων από το Υπουργείο Υγείας