• banner03
  • banner04
  • banner02
  • banner01

eee

eoo link

Οδηγίες που προέρχονται από την εφαρμογή του μέτρου της κοινωνικής αποστασιοποίησης

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους

ΘΕΜΑ: Οδηγίες που προέρχονται από την εφαρμογή του μέτρου της κοινωνικης αποστασιοποίησης

Αγαπητή/έ Πρόεδρε,

Από Δευτέρα 4 Μαΐου οι οδοντίατροι και ενώ ακολουθούν την προτροπή γ.α κοινωνική αποστασιοποίηση, μπορούν να αντιμετωπίζουν τους ασθενείς για το σύνολο των θεραπευτικών τους αναγκών.

Στην κατεύθυνση αυτή, σας αποστέλλουμε τις επικαιροποιημένες οδηγίες της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας προς τους οδοντίατρους.

Σας παρακαλούμε να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου σας και να αποσταλούν στα μέλη σας.

pdf100ΠΡΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ και ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Πρωτόκολλο Ενισχυμένης Επαγρύπνησης στο Οδοντιατρείο λόγω COVID-19

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε μπροστά σε μία πανδημία με τη συνεχή εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19). 

 Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού πρέπει να γίνεται συντεταγμένα με αυστηρή τήρηση των οδηγιών που εκδίδουν οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές της χώρας και τις οποίες όλοι θα πρέπει να παρακολουθούμε και να εφαρμόζουμε.

 Οι Υγειονομικές Αρχές έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες για τη λήψη προληπτικών μέτρων, που αφορούν τόσο στην άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων όσο και στη λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής. 

 Εν όψει των ανωτέρω, η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΟΣΑ  λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών εξειδικεύει τα μέτρα πρόληψης όσον αφορά τη λειτουργία των οδοντιατρείων και προτείνει στους οδοντιάτρους τα παρακάτω:

 

pdf100 Πρωτόκολλο Ενισχυμένης Επαγρύπνησης στο Οδοντιατρείο λόγω COVID-19