Αδειες – Δικαιολογητικα

Home » Αδειες - Δικαιολογητικα

Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο

Η εγγραφή προαπαιτεί: Α) την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από την Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας που έχει δηλωθεί στην αίτηση, στην περιφέρεια της οποίας

Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Περισσότερα »

Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Αίτηση προς τη Διεύθυνση Υγείας Νομαρχίας ( Χορηγείται από την Υπηρεσία). Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού από μη μέλη της Ε.Ε. αντίγραφο πτυχίου

Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Περισσότερα »

Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΒ 713/2012 οι Άδειες Λειτουργίας Οδοντιατρείων εκδίδονται πλέον από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Δείτε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για την Άδεια λειτουργίας Οδοντιατρείου καθώς και για

Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρείου Περισσότερα »