Διοικητικό Συμβούλιο

Home » Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος 

 

Τσετίνης Συμεών

 Αντιπρόεδρος

 

Λάιος Άλκης

 Γραμματέας

 

Λασκαρίδης Ιωάννης

 Ταμίας

 

Ανδρεάνης Κωνσταντίνος

Μέλη

 

Ζιγκρικά Βικτωρία

Βαρελτζίδης Σταύρος

Κωνσταντινίδου Κέλλη