Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ του ΟΣΚ. Επικύρωση αποτελεσμάτων αρχεραισιών

Home » Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ του ΟΣΚ. Επικύρωση αποτελεσμάτων αρχεραισιών

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 9 Τ.Κ.654 03

ΤΗΛ-FAX 2510223172

ΚΑΒΑΛΑ 29/4/2014

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Ο.Σ.Καβάλας μετά από τις αρχαιρεσίες της 30/3/2014 και την επικύρωση των αποτελεσμάτων, διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Μπουμπούνας Γεώργιος, Ερ. Σταυρού 1, 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Αντιπρόεδρος: Τζoάνος Γεώργιος, Ομονοίας 26-28 ΣΤΟΑ ΝΟΤΗ,653 02 ΚΑΒΑΛΑ

Γραμματέας: Τσετίνης Συμεών, Εθν.Μακαρίου 12,653 02 ΚΑΒΑΛΑ

Ταμίας: Ανδρεάνης Κων/νος, Μητροπόλεως 8Β΄ , 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Μέλη: Ζιγκρικά Βικτώρια, Ποδοχώρι, 640 08 ΜΟΥΣΘΕΝΗ

           Καζόπουλος Απόστολος, Κουντουριώτου 15, 653 02 ΚΑΒΑΛΑ

           Ηλιάδης Χαράλαμπος,Ομονοίας 99, 654 03 ΚΑΒΑΛΑ

Εκπρόσωποι για την Ε.Ο.Ο.

Αμοιρίδης Χαράλαμπος

Τσετίνης Συμεών

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1.Γιαννίδου Στέλλα

3.Μπογιατζίδου Ελισάβετ

3.Νικολοπουλος Σάββας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Γ.ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΣ                                                                Σ.ΤΣΕΤΙΝΗΣ

 

000600070008