Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση

Home » Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση

oskΣχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι διατάξεις  του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας  (άρθρο 21, 22, 24, 43 ΠΔ 39/2009)  απαγορεύουν  σαφώς κάθε πράξη που γίνεται από  οδοντίατρο ή ιδιωτικό  φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης με σκοπό την επαγγελματική του επικράτηση έναντι  συναδέλφων ή ανταγωνιστών.

pdf100