Νομοθεσία Ε.Σ.Υ.

Home » Νομοθεσία Ε.Σ.Υ.

ΝΟΜΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΕΚ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4025 2/11/2011 Α’ 228 ΦΕΚΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3918 2/3/2011 Α’ 31 ΦΕΚΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3754 11/3/2009 Α’ 43 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΣΥ
3627 24/12/2007 Α’ 292 ΦΕΚΑΡΘΡΟ 6 ΠΔ 84-01
3580 18/6/2007 Α’ 134 ΦΕΚΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ
3293 26/11/2004 Α’ 231 ΦΕΚΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
3252 16/7/2004 Α’ 132 ΦΕΚΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3209 24/12/2003 Α’ 304 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
3204 23/12/2003 Α’ 296 ΦΕΚΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΣΥ
3172 6/8/2003 Α’ 197 ΦΕΚΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Υ. Δ. Υ.
3106 10/2/2003 Α’ 30 ΦΕΚΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΥ
2955 2/11/2001 Α’ 256 ΦΕΚΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
2920 27/6/2001 Α’ 131 ΦΕΚΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
2889 2/3/2001 Α’ 37 ΦΕΚΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
2716 17/5/1999 Α’ 96 ΦΕΚΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Υ. Ψ. Υ.
2703 8/4/1999 Α’ 72 ΦΕΚΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΣΥ
2690 9/3/1999 Α’ 45 ΦΕΚΚΥΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
2676 5/1/1999 Α’ 1 ΦΕΚΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Φ. Κ. Α.
2646 20/10/1998 Α’ 236 ΦΕΚANAΠΤΥΞΗ ΕΣΥ
2606 22/4/1998 Α’ 89 ΦΕΚΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΥ
2519 21/8/1997 Α’ 165 ΦΕΚANAΠΤΥΞΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
2256 18/11/1994 Α’ 196 ΦΕΚΣΚΕΙΟΠΝΙ
2194 16/3/1994 Α’ 34 ΦΕΚΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΥ
2071 15/7/1992 Α’ 123 ΦΕΚEΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΥ
1759 18/3/1988 Α’ 50 ΦΕΚΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
1579 28/12/1985 Α’ 217 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΥ
1397 7/10/1983 Α’ 143 ΦΕΚΕΣΥ
YA 19940 22/10/2001 Β’ 1440 ΦΕΚΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΥΑ 39832 9/12/1997 Β’ 1088 ΦΕΚΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΣΥ

* Επιλέγοντας το κάθε Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το ανοίξετε σε μορφή PDF στον browser ή πατήστε δεξί κλικ και “Save Link As…” για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.