ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Home » ΚΑΡΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (νπδδ)

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. σας ενημερώνει ότι έχει ήδη επιληφθεί του θέματος των διαφημίσεων-προβολών από τα ΜΜΕ, για τις κάρτες υγείας. Προκειμένου να υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα, δεδομένου ότι η νομική συμμόρφωση απαιτεί χρόνο, τον οποίο οι διαφημιζόμενες εταιρείες θα εκμεταλλεύονταν, η Ε.Ο.Ο. κατήγγειλε προφορικά, προς τις εταιρείες που προβάλλονται, ότι οι διαφημίσεις αυτές, βρίσκονται εκτός των ορίων του νόμου και της δεοντολογίας και σύντομα θα κινηθούν οι έννομες διαδικασίες (μηνύσεις κλπ). Σας στέλνουμε την αναφορά της Ν.Σ. της ΕΟΟ για το συγκεκριμένο θέμα.

 

pdf100