Επιστολή της ΕΕΑΕ, σχετικά με τα ακτινογραφικά μηχανήματα. Επιτομή της νομοθεσίας που αφορά στην ακτινοπροστασία


pdf100Επιστολή της ΕΕΑΕ.

pdf100Άδειες λειτουργίας οδοντιατρικών ακτινολογικών εργαστηρίων.