Εγκύκλιος με θέμα “ΕΟΠΥΥ” για την ΓΣ

Home » Εγκύκλιος με θέμα “ΕΟΠΥΥ” για την ΓΣ

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θέλοντας να συμβάλει στην καλύτερη και εποικοδομητικότερη νομοθετική ρύθμιση των επερχόμενων μεταρρυθμίσεων καταθέτει μια σειρά παρατηρήσεων και προτάσεων που πιστεύει ότι θα βελτιώσουν τη συγκρότηση και διάρθρωση των δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.

Για το λόγο αυτό, πιστεύει ότι το προταθέν σχέδιο νόμου παρά τα ορισμένα θετικά του σημεία, όπως είναι η ανάπτυξη Κ.Υ. στα αστικά κέντρα, η θέσπιση του οικογενειακού γιατρού, δεν δύναται να κατατεθεί προς ψήφιση και προτείνει την απόσυρσή του και την έναρξη πραγματικού διαλόγου.

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα…

 pdf100  Παρατηρήσεις και προτάσεις στο σχέδιο νόμου για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις 
 pdf100  Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία: Προς τους Πρόεδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων και τους Εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση
 pdf100  Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: H Αναβάθμιση της Οδοντιατρικής Φροντίδας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 pdf100  Προτάσεις από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.