ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ 5.000 ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ

Home » ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ 5.000 ΕΩΣ 25.000 ΕΥΡΩ

Το τρίτο πρόγραμμα για την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στοχεύει:

 • Στην ενίσχυση πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, ανέργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και
 • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, οι οποίοι κατά την επιβολή της αίτησης θα πρέπει να είναι:
 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:

 • Επαγγελματικό εξοπλισμό,
 • Λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου,   ασφαλιστικές

εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας),

 • Δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • Κόστος μισθωτής εργασίας(σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),
 • Αμοιβές τρίτων, γενικό εξοπλισμό.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 50 εκατ.ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε δύο κύκλους των 25 εκατ.ευρώ(1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016). Σκοπός είναι η επιδότηση 2.800 πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από όσους κάνουν προσλήψεις.

Το χρονοδιάγραμμα της δράσης προβλέπει:

 • Προδημοσίευση προκήρυξης Οκτώβριος 2015
 • Διαγνωστική διαδικασία επιλογής ενδιαμέσου φορέα που θα τρέξει τη δράση:

Οκτώβριος 2015.

 • Προκήρυξη-Υποβολές προτάσεων Α΄κύκλου:Δεκέμβριος 2015-Μάρτιος 2016.
 • Εντάξεις Α΄κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016.
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη.

(ΕΘΝΟΣ, 12/10/2015)

 

Υ.Γ.:Περισσότερα στο www.espa.grwww.antagonistikotita.gr και www.oaed.gr