Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. στις συνεδριάσεις ίου στις 4/9/2015, 16/10/2015 και 6/11/2015 εν όψει της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου αποφάσισε για τις εξής ενέργειες:

pdf100