Εισφορές Ε.Τ.Α.Α. 2013

Home » Εισφορές Ε.Τ.Α.Α. 2013

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Α’ εξαμήνου 2013 των ελεύθερως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών. Διαβάστε εδώ το σχετικό κείμενο του Ε.Τ.Α.Α. Προσοχή ! Δόθηκε παράταση στην καταβολή της παραπάνω εισφοράς μέχρι 31.07.2013.

Τα ποσά που ισχύουν για το έτος 2013 (όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Σ.Α.Υ.) ανά κατηγορία ασφαλισμένου, φαίνονται εδώ

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που συναντούν πρόβλημα κατά την εκτύπωση του Ειδοποιητηρίου Πληρωμής της Ασφαλιστικής Εισφοράς ο Ο.Σ.Α. παρέχει κείμενο με οδηγίες που εξηγούν την διαδικασία αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των πιο συνηθισμένων προβλημάτων. Πιέστε εδώ.