Διεξαγωγή ενός workshop γύρω από το Marketing

Home » Διεξαγωγή ενός workshop γύρω από το Marketing

Η Οργανωτική Επιτροπή του 34ου ΠΟΣ απεδέχθη πρόταση της κ Άννας – Μαρίας Γιαννίκος για διεξαγωγή ενός workshop γύρω από το Marketing αποκλειστικά για οδοντιάτρους με στόχο να αποκτήσετε τον επαγγελματικό έλεγχο της κλινικής σας και να διατηρήστε την επιχειρηματική σας δύναμη.

Ο τομέας της επιχειρηματικότητας απουσιάζει από τις προπτυχιακές μας σπουδές και οι αναζητήσεις των οδοντιάτρων είναι αγωνιώδεις στο να βρουν σωστές απαντήσεις σε ζητήματα καθημερινής διαχείρισης του ιατρείου τους. Το σεμινάριο της κ Α-Μ Γιαννίκος έρχεται να καλύψει αυτά τα κενά, να δημιουργήσει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε οδοντιατρική κλινική έτσι ώστε να μπορεί να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες αλλά και να κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να κατατάσσεται πρώτη στις προτιμήσεις των ασθενών. Μέσω της επίτευξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος οι οδοντίατροι μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη της κλινικής τους σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών.

Για όσους ενδιαφέρονται περισσότερες πληροφορίες στην κατηγορία “workshop” του «προγράμματος» της ιστοσελίδας του 34ου ΠΟΣ.

© 2014 ΕΟΟ | 34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

               

Για περισσότερες πληροφορίες

34pos@eoo.gr