Διενέργεια έρευνας της ΕΟΟ με τίτλο: «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

Home » Διενέργεια έρευνας της ΕΟΟ με τίτλο: «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

Σκοπός της έρευνας είναι η σκιαγράφηση των συνθηκών άσκησης του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος, μέσα στο νέο περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καθώς και η αποτύπωση των αναγκών των Οδοντιάτρων σε μέτρα και πολιτικές που προάγουν το επάγγελμα, υπερασπίζονται τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας υγείας και ιδιαιτέρως, της στοματικής υγείας και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

 

pdf100   pdf100
Βαρόμετρο       ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ