Αποφάσεις του ΣτΕ για τη διαφήμιση Οδοντιάτρων

Home » Αποφάσεις του ΣτΕ για τη διαφήμιση Οδοντιάτρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύτηκαν οι με αριθ. 3426/2014, 3427/2014 και 3428/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που τελεσίδικα έκριναν ως απαγορευμένη διαφήμιση την προβολή της Οδοντιάτρου Χριστίνας Ιακωβίδου σε περιοδικά εβδομαδιαίας και μηνιαίας κυκλοφορίας.

Δέκα τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο διαφημιστικό δημοσίευμα της εν λόγω οδοντιάτρου και αφού εξαντλήθηκε από πλευράς της κάθε ένδικο μέσο και βοήθημα μετά τις τρεις διαδοχικές καταδικαστικές αποφάσεις του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΟΣΑ (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Οδοντιάτρων της ΕΟΟ, Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, ΣτΕ), το ΣτΕ επικύρωσε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις επιβάλλοντας σωρευτικά στην οδοντίατρο ποινή προσωρινής παύσης άσκησης επαγγέλματος διάρκειας έξι (6) μηνών.

Οι αποφάσεις του ΣτΕ δικαιώνουν την ΕΟΟ και επιρρωνύουν την πάγια θέση της ότι ο Δεοντολογικός Κανονισμός Οδοντιάτρων, που απαγορεύει τη διαφήμιση και κάθε άλλη συναφή ενέργεια του οδοντίατρου που βλάπτει την τιμή και αξιοπρέπεια των συναδέλφων και του επαγγέλματος είναι ενεργός, η ισχύς του παραμένει και δεν έχει αρθεί με κανένα μεταγενέστερο Ελληνικό ή αλλοδαπό νομοθέτημα, και πως το δικαίωμα έκφρασης δεν είναι απεριόριστο, αντίθετα υπόκειται σε περιορισμούς που σκοπό έχουν μεταξύ άλλων την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων των τρίτων.