Ρύθμιση περί μη αναστολής της λειτουργίας των οδοντιατρείων σε μη εμβολιασμένους οδοντίατρους για σοβαρούς λόγους υγείας.

Home » Ρύθμιση περί μη αναστολής της λειτουργίας των οδοντιατρείων σε μη εμβολιασμένους οδοντίατρους για σοβαρούς λόγους υγείας.