Πρωτόκολλο Ενισχυμένης Επαγρύπνησης στο Οδοντιατρείο λόγω COVID-19

Home » Πρωτόκολλο Ενισχυμένης Επαγρύπνησης στο Οδοντιατρείο λόγω COVID-19

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε μπροστά σε μία πανδημία με τη συνεχή εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19). 

 Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού πρέπει να γίνεται συντεταγμένα με αυστηρή τήρηση των οδηγιών που εκδίδουν οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές της χώρας και τις οποίες όλοι θα πρέπει να παρακολουθούμε και να εφαρμόζουμε.

 Οι Υγειονομικές Αρχές έχουν ήδη εκδώσει οδηγίες για τη λήψη προληπτικών μέτρων, που αφορούν τόσο στην άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων όσο και στη λήψη μέτρων ατομικής υγιεινής. 

 Εν όψει των ανωτέρω, η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΟΣΑ  λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις των αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών εξειδικεύει τα μέτρα πρόληψης όσον αφορά τη λειτουργία των οδοντιατρείων και προτείνει στους οδοντιάτρους τα παρακάτω:

 

pdf100 Πρωτόκολλο Ενισχυμένης Επαγρύπνησης στο Οδοντιατρείο λόγω COVID-19