Λοιπή Οδοντιατρική Νομοθεσία

Home » Λοιπή Οδοντιατρική Νομοθεσία
ΝΟΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
4025 2/11/2011 Α’ 228 ΦΕΚΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
3919 2/03/2011 Α’ 32 ΦΕΚΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
2267 2/10/2009 Α’ 2198 ΦΕΚΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΠΔ 180 2/10/2009 Α’ 210 ΦΕΚΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Π. Φ. Υ.
ΠΔ 84 10/04/2001 Α’ 70 ΦΕΚΟΡΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ Π. Φ. Υ.
1026 26/02/1980 Α’ 48 ΦΕΚΠΕΡΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε. Ο. Ο.
ΥΑ Φ.6/50296/Β3 27/5/2011 B’ 1040 ΦΕΚΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΟΤΑΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

* Επιλέγοντας το κάθε Φ.Ε.Κ. μπορείτε να το ανοίξετε σε μορφή PDF στον browser ή πατήστε δεξί κλικ και “Save Link As…” για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.