ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΘ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Home » ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΘ ΜΕΤΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σας ενημερώνουμε για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαρτίου 2017 με θέμα 

“Ανοιχτή ανύψωση  εδάφους ιγμορείου”

Ευχαριστούμε

Εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής,
Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

  pdf100