Ενημέρωση από Υπουργείο Οικονομικών-ΠΟΛ

Home » Ενημέρωση από Υπουργείο Οικονομικών-ΠΟΛ

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους:

Σας κοινοποιούμε εγκυκλίους τους Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση της υπηρεσίας σας. Κάποιες από τις εγκυκλίους αφορούν τα νομικά πρόσωπα. Άλλες φυσικά πρόσωπα και επιτηδευματίες και επιχειρήσεις. Σε ότι νεώτερο αφορά τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

Από τη Γραμματεία

pdf100
ΑΔΑ: ΒΙΚΖΗ-5ΔΞ
  pdf100
ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5Θ8
 
 pdf100
ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5ΤΝ
   pdf100
ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-ΣΝΤ
 
 pdf100
ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5ΤΨ
   pdf100
ΑΔΑ: ΒΙΞ9Η-ΥΞΗ
 
 pdf100
ΑΔΑ: ΒΙΞΕΗ-79Ρ