ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ

Home » ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΛΓΑΜΑ

ΑΡ.ΠΡΩΤ:54                                                            Καβάλα 28/2/2022

ΠΡΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜ.Ε ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 Σε απάντηση του εγγράφου σας,  σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α) Τα μέλη του Συλλόγου μας είναι ενήμερα τόσο για το Σχέδιο Δράσης για την Σταδιακή Κατάργηση της χρήσης Οδοντιατρικών Αμαλγαμάτων «Αντίπας», όπως δημοσιεύθηκε από το Υ.Υ. τον Αύγουστο 2021, όσο και για την παλαιότερη νομοθεσία που διέπει την χρήση και τη διαχείριση αποβλήτων οδοντιατρικού αμαλγάματος.

Β) Τα μέλη του Συλλόγου μας είναι ενήμερα για τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης η αφαίρεσης οδοντιατρικού αμαλγάματος, προωθούν στην καθημερινή πρακτική τους την πρόληψη της οδοντιατρικής τερηδόνας και η πλειοψηφία αυτών δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου το οδοντιατρικό αμάλγαμα για νέες εμφράξεις ή κάνει εξαιρετικά περιορισμένη χρήση του, αποκλειστικά με υλικό που παρέχεται υπό μορφή κάψουλας.

Γ) Τα οδοντιατρεία που ιδρύονται ή μεταφέρονται και αιτούνται χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας, ελέγχονται για την εγκατάσταση των διαχωριστών αμαλγάματος που καλύπτει τις προδιαγραφές που προβλέπει η αναφερόμενη στα «σχετικά» του εγγράφου σας νομοθεσία.

Δ) Τα παλαιότερα οδοντιατρεία σε μεγάλο βαθμό έχουν εγκαταστήσει νέους διαχωριστές αμαλγάματος, με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Όλα τα οδοντιατρεία διαθέτουν εξ αρχής παγίδες-φίλτρα αμαλγάματος με λειτουργία στηριζόμενη στη βαρύτητα ή στη χρήση ηθμών.

Ε) Τα μέλη του Συλλόγου μας και ο ίδιος ο Σύλλογος καταβάλλουν προσπάθεια συνεργασίας με πιστοποιημένες Εταιρείες συλλογής μολυσματικών αποβλήτων που να αναλαμβάνουν την αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων οδοντιατρικού αμαλγάματος.

ΣΤ) Ο Σύλλογός μας θεωρεί ότι το οδοντιατρικό αμάλγαμα που χρησιμοποιείται για εμφράξεις στα ιατρεία μας είναι ποσοτικά αμελητέο, το δε αμάλγαμα που αφαιρείται από παλαιές εμφράξεις βαίνει προοδευτικά ελαττούμενο, λόγω του ότι επί μακρά σειρά ετών έχει πάψει να είναι υλικό επιλογής για εμφράξεις δοντιών από τα μέλη του Συλλόγου μας και η χρήση του έχει περιορισθεί στο ελάχιστο».

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Σ.ΤΣΕΤΙΝΗΣ         

 Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ι. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ