Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου

Home » Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου

Προκειμένου αφενός να είναι εφικτή η ενημέρωση του συστήματος ΑΤΛΑΣ- Αογαριασμός Ασφάλισης Ασφαλισμένων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία ασφάλισης των ασφαλισμένων της χώρας (ν. 4237/12-2-2014), αφετέρου το Ταμείο μας να είναι σε θέση να γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό των ασφαλισμένων και να μπορεί να τους εξυπηρετεί όταν απευθύνονται σε αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε να ενημερωθούν οι υγειονομικοί που υπηρετούν στο νοσοκομείο σας ότι πρέπει άμεσα να φροντίσουν για την ενημέρωση -επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού τους φακέλου (ΗΦΑ).

Ο ΗΦΑ περιέχει στοιχεία ταυτότητας , στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία προσδιορισμού του χρόνου ασφάλισης.

 pdf100