• banner03
  • banner04
  • banner02
  • banner01

eee

eoo link

Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση

osk

osk
Σχετικά με την οδοντιατρική διαφήμιση, ενημερωτικά για το ΔΣ αναφέρονται τα εξής:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι διατάξεις  του Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας  (άρθρο 21, 22, 24, 43 ΠΔ 39/2009)  απαγορεύουν  σαφώς κάθε πράξη που γίνεται από  οδοντίατρο ή ιδιωτικό  φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας περίθαλψης με σκοπό την επαγγελματική του επικράτηση έναντι  συναδέλφων ή ανταγωνιστών.

pdf100

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Επί της Αρχής του σχεδίου Νόμου:

Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου Νόμου επιχειρείται η αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η ολοκλήρωση των υπηρεσιών  υγείας έχοντας ως στόχο να τοποθετηθεί ο πολίτης στο επίκεντρο της υγειονομικής φροντίδας...

pdf

Ενημέρωση

Σχετικά με την εφαρμογή  των  νέων  ρυθμίσεων,  της  πάγιας  ρύθμισης  και  της  «νέας  αρχής»  για  τις καθυστερούμενες  ασφαλιστικές  εισφορές  στους  φορείς  κοινωνικής  ασφάλισης

pdf

Εισφορές Ε.Τ.Α.Α. 2013

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών Α' εξαμήνου 2013 των ελεύθερως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών. Διαβάστε εδώ το σχετικό κείμενο του Ε.Τ.Α.Α. Προσοχή ! Δόθηκε παράταση στην καταβολή της παραπάνω εισφοράς μέχρι 31.07.2013.

Τα ποσά που ισχύουν για το έτος 2013 (όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Σ.Α.Υ.) ανά κατηγορία ασφαλισμένου, φαίνονται εδώ

Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που συναντούν πρόβλημα κατά την εκτύπωση του Ειδοποιητηρίου Πληρωμής της Ασφαλιστικής Εισφοράς ο Ο.Σ.Α. παρέχει κείμενο με οδηγίες που εξηγούν την διαδικασία αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των πιο συνηθισμένων προβλημάτων. Πιέστε εδώ.