• banner03
  • banner04
  • banner02
  • banner01

eee

Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου

Προκειμένου αφενός να είναι εφικτή η ενημέρωση του συστήματος ΑΤΛΑΣ- Αογαριασμός Ασφάλισης Ασφαλισμένων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία ασφάλισης των ασφαλισμένων της χώρας (ν. 4237/12-2-2014), αφετέρου το Ταμείο μας να είναι σε θέση να γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό των ασφαλισμένων και να μπορεί να τους εξυπηρετεί όταν απευθύνονται σε αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε να ενημερωθούν οι υγειονομικοί που υπηρετούν στο νοσοκομείο σας ότι πρέπει άμεσα να φροντίσουν για την ενημέρωση -επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού τους φακέλου (ΗΦΑ).

Ο ΗΦΑ περιέχει στοιχεία ταυτότητας , στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία προσδιορισμού του χρόνου ασφάλισης.

ΑΠΕΡΓΙΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Οι Οδοντίατροι αντιδρούν στο Ν. 4331/2015 για το ασφαλιστικό συμμετέχοντας στην Πανελλαδική απεργία της 12ης Νοεμβρίου. Η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια τραγική οπισθοδρόμηση και η απουσία της πολιτείας και του κράτους πρόνοιας στη στοματική υγεία έχει ξεπεράσει πλέον κάθε προηγούμενο.

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την κατάργηση των άρθρων 38, 39 και περαιτέρω πορεία του ασφαλιστικού.

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. στις συνεδριάσεις ίου στις 4/9/2015, 16/10/2015 και 6/11/2015 εν όψει της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου αποφάσισε για τις εξής ενέργειες: