• banner03
  • banner04
  • banner02
  • banner01

eee

eoo link

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016. Είσπραξη ρυθμίσεων

Από το ΕΦΚΑ, Περιφερειακή Δ/νση Συντάξεων Τ/Υ,  σας ενημερώνουμε για τα πιο κάτω:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι έγινε δεκτή από το ΔΣ του ΕΦΚΑ η εισήγηση της Δ/νσης Εισφορών & Ελέγχων για την παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-Τομέα Υγειονομικών του Β εξαμήνου 2016, μέχρι 31-3-2017.

Είσπραξη Ρυθμίσεων

Λόγω της παράτασης των ασφαλιστικών εισφορών του Β ΕΞΑΜΉΝΟΥ για τους ελεύθερους επαγγελματίες Υγειονομικούς μέχρι 31/3/2017, οι δόσεις της ρύθμισης που απωλέστηκαν λόγω λήξης των τρεχουσών εισφορών (31/12/2016) θα εισπραχθούν μέχρι την Πέμπτη 9/2/2017 χωρίς πρόστιμα. Για αυτό παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι να έχουν τα ανάλογα ποσά στο σχετικό λογαριασμό τους.

pdf100

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΟ για τις νέες φοροασφαλιστικές ρυθμίσεις

Σχετικά με την θέση του νέου ασφαλιστικού νόμου σε ισχύ, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.) προέβη στην εξής ανακοίνωση:

Η Ε.Ο.Ο. θεωρεί ως ανυπόστατη και πέραν κάθε λογικής την επίκληση του νέου φοροασφαλιστικού νόμου στα εισοδήματα του… 2015, προκειμένου να υπολογισθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για το 2017, τη στιγμή κατά την οποίαν τα εισοδήματα του 2015 καμία σχέση δεν θα έχουν με εκείνα του 2017, ύστερα από την καταστροφική πολιτική η οποία ασκείται για τον Κλάδο μας!

 

 pdf100Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εισφορών του Β' Εξαμ. 2016 των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα του υγειονομικού - Φαρμακοποιών

Σας ενηµερώνουµε ότι:

  1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 «Η σταθερή µηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάση των οποίων υπολογίζεται η µηνιαία εισφορά των ασφαλισµένων για τους οποίους βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τοµείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τοµέας Σύνταξης Μηχανικών … Τοµέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονοµικών …), όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι 31/12/2015 παραµένουν αµετάβλητες µέχρι 31/12/2016, εξαιρούµενης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική Προσαύξηση ΤΣΜΕ∆Ε καθώς και του κλάδου µονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ τα οποία καταργούνται από 1/1/2016».

 pdf100Διαβάστε περισσότερα

 

 

 

Διενέργεια έρευνας της ΕΟΟ με τίτλο: «ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

Σκοπός της έρευνας είναι η σκιαγράφηση των συνθηκών άσκησης του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος, μέσα στο νέο περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καθώς και η αποτύπωση των αναγκών των Οδοντιάτρων σε μέτρα και πολιτικές που προάγουν το επάγγελμα, υπερασπίζονται τον κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας υγείας και ιδιαιτέρως, της στοματικής υγείας και βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς.

8η ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25 /6/2016

Σας προσκαλούμε το  Σάββατο, 25/6/2016 στην Κομοτηνή ,στο  ξενοδοχείο  ARCADIA, στην 8η  Πανθρακική  Οδοντιατρική  Ημερίδα.

Προσκεκλημένος  ομιλητής  ο κος Στρατής Παπάζογλου \, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΚΠΑ. Πρόκειται για ένα διακεκριμένο ομιλητή, είναι τιμή μας που τον φιλοξενούμεκαι  θα  παρακαλούσαμε  να  προωθήσετε  το  πρόγραμμα  στα  μέλη  σας. Θα  χαρούμε ιδιαίτερα  για  την  συμμετοχή  σας...

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1ο εξάμηνο 2016, Π/Υ 32,5 εκ. ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α- ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Άνεργοι πτυχιούχοι για την ΕΝΑΡΞΗ επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

 

[Αυτοτελής επαγγελματικός χώρος: ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται ωςκατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα)].

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

Πρόγραμμα: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1ο εξάμηνο 2016, Π/Υ 32,5 εκ. ευρώ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/2/2016), ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

[Αυτοτελής επαγγελματικός χώρος: ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται ωςκατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα)].

Απαραίτητες Προϋποθέσεις

Ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισμένου

Προκειμένου αφενός να είναι εφικτή η ενημέρωση του συστήματος ΑΤΛΑΣ- Αογαριασμός Ασφάλισης Ασφαλισμένων, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία ασφάλισης των ασφαλισμένων της χώρας (ν. 4237/12-2-2014), αφετέρου το Ταμείο μας να είναι σε θέση να γνωρίζει τον πραγματικό αριθμό των ασφαλισμένων και να μπορεί να τους εξυπηρετεί όταν απευθύνονται σε αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε να ενημερωθούν οι υγειονομικοί που υπηρετούν στο νοσοκομείο σας ότι πρέπει άμεσα να φροντίσουν για την ενημέρωση -επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού τους φακέλου (ΗΦΑ).

Ο ΗΦΑ περιέχει στοιχεία ταυτότητας , στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία προσδιορισμού του χρόνου ασφάλισης.

ΑΠΕΡΓΙΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Οι Οδοντίατροι αντιδρούν στο Ν. 4331/2015 για το ασφαλιστικό συμμετέχοντας στην Πανελλαδική απεργία της 12ης Νοεμβρίου. Η παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια τραγική οπισθοδρόμηση και η απουσία της πολιτείας και του κράτους πρόνοιας στη στοματική υγεία έχει ξεπεράσει πλέον κάθε προηγούμενο.

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για την κατάργηση των άρθρων 38, 39 και περαιτέρω πορεία του ασφαλιστικού.

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Ο. στις συνεδριάσεις ίου στις 4/9/2015, 16/10/2015 και 6/11/2015 εν όψει της κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου αποφάσισε για τις εξής ενέργειες:

Ημερίδα Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική. Σέρρες 13-6-2015

serres1362015 1

serres1362015 1
Ημερίδα Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική. Σέρρες 13-6-2015

Κόστος Συμμετοχής Ημερίδας: ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους Οδοντιάτρους, Φοιτητές και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.
Περιλαμβάνει: Δικαίωμα συμμετοχής, απαιτούμενη γραφική ύλη, coffee break, μεσημεριανό γευμα, πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Η Ημερίδα διοργανώνεται στο:
Elpida Resort & Spa Hotel,
Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, 62122, Σέρρες, Τηλ.: 23210 20000, www.elpidahotel.eu
Για περισσότερες πληροφορίες τόσο για το συνέδριο όσο και για τα πρακτικά σεμινάρια παρακαλώ επικοινωνείστε:
Ινστιτούτο Μέριμνα
και εγγραφές
Λ. Βουλιαγμένης 272 Α, 173 43, Αγ. Δημήτριος, Αθήνα
Τηλ.:210 97 34 000, E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.merimnaseminars.gr

Ημερίδα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 7-2-2015

7-2-15-1

7-2-15-1
Το Οδοντιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Καβάλας, σε συνεργασία με την κλινική της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου, διοργανώνουν στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Καβάλας επιστημονική ημερίδα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής το Σάββατο 7-2-2015 ωρα 09:15-12.30

ΤΣΑΫ: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Πρόσκληση

Ο Ιατρικός, ο Οδοντιατρικός κια ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας σας προσκαλούν στην Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: ...

 lucy

lucy

Βγάλε γλώσσα στον καρκίνο του στόματος. Ενημερωτική Ημερίδα

imerida kavala afisa
imerida kavala afisa

Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης - Ενημερωτική Ημερίδα

Τo Σάββατο 22 Νοεμβριου 2014 σας καλούμε στην ενημερωτική ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Galaxy» στην Καβάλα.

ΜΕΡΟΣ Ι

09.30- 10.00  Προσέλευση- Εγγραφές

10.00- 10.15    Χαιρετισμοί

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-9-2014: Ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να παραπλανά τους ασφαλισμένους

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Ο ΕΟΠΥΥ παραπλανά τους ασφαλισμένους αλλά και τα εκατομμύρια ανασφάλιστων συμπολιτών μας, ανακοινώνονταςδήθεν "δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη"

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία καταγγείλει τον υπουργό Υγείας για την έως τώρα αναποτελεσματική τακτική, προκείμενου να κερδίσει χρόνο και χρήματα καθώς το ποσό για την οδοντιατρική περίθαλψη που αφορούσε το έτος 2014 δεν έχει εκταμιευθεί μέχρι σήμερα.

Αποφάσεις του ΣτΕ για τη διαφήμιση Οδοντιάτρων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύτηκαν οι με αριθ. 3426/2014, 3427/2014 και 3428/2014 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που τελεσίδικα έκριναν ως απαγορευμένη διαφήμιση την προβολή της Οδοντιάτρου Χριστίνας Ιακωβίδου σε περιοδικά εβδομαδιαίας και μηνιαίας κυκλοφορίας.

Εκτεταμένο Δελτίο Τύπου για την Ημέρα Στοματικής Υγείας

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Στοματικής Υγείας 12 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία θα συμμετέχει στον εορτασμό της, επικοινωνώντας το κεντρικό μήνυμα της ημέρας αυτής στην Ελλάδα‘ ’Στοματική Υγεία και Σακχαρώδης Διαβήτης’’

Το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Οδοντιάτρων αποφάσισε να ορίσει για το 2014 ως κεντρικό θέμα τον σακχαρώδη διαβήτη σε σχέση με την στοματική υγεία.

Διεξαγωγή ενός workshop γύρω από το Marketing

Η Οργανωτική Επιτροπή του 34ου ΠΟΣ απεδέχθη πρόταση της κ Άννας - Μαρίας Γιαννίκος για διεξαγωγή ενός workshop γύρω από το Marketing αποκλειστικά για οδοντιάτρους με στόχο να αποκτήσετε τον επαγγελματικό έλεγχο της κλινικής σας και να διατηρήστε την επιχειρηματική σας δύναμη.