• banner03
  • banner04
  • banner02
  • banner01

Προκήρυξη για θέση οδοντιάτρου για τη Δράση "Προληπτική ιατρική για παιδιά".

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (ιατρών) για το έργο 

“Integrated Territorial Synergies for Children Health an dProtection (INTERSYC)”

στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013»

Η Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Καβάλας ως εταίρος του έργου «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection (INTERSYC)» ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη συμβάσεων παροχής ιατρικών υπηρεσιών διάρκειας περίπου τριών (3) μηνών (44άρων εργάσιμων ημερών), ήτοι από τις 26.03.2014 έως τις 13.06.2014.